ΓΑΝΤΙΑ

Είναι απόλυτα απαραίτητα για κάθε εργασία. Εργασθείτε με άνεση και ασφάλεια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες επιλέγοντας τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για το δικό σας επάγγελμα.